עמוד:148

שאלה 4 . 33 נתון אות ה . x ( t ) = ( 6 + 6 cos ?× 10 t ) cos ?× 10 t : AM- הנח שאות זה נמדד בוולטים על-פני נגד . 1 ? חשב את : א . הספק הגל הנושא . ב . הספק פסי הצד . ג . הספק אות ה ? AM- ד . נצילות השידור . שאלה 4 . 34 א . מקלט הקולט אות מלוויין אמור לקבל אות מבוא בעל הספק . 1 pW ידוע שהתווך מנחת את הספק האות פי . (!) 10 מהו ההספק שהמשדר צריך לשדר ? ב . בהנחה שנתוני השאלה משקפים את המציאות , איך היית מסביר את התשובה בסעיף א ? שאלה 4 . 35 יציבות התדר של משדר מסוים ( מכשיר קשר ) בתדר , 150 MHz היא . ± 5 ppm מהו תחום התדרים שבו אפשר לקלוט את השידור ? שאלה 4 . 36 מכשיר קשר מסוים ניזון מסוללה של , 12 V וצורך בזמן השידור זרם של . 1 A הספק השידור הוא . 5 W א . מהי נצילות המשדר ? ב . במצב קליטה , הזרם הנצרך מן הסוללה הוא ; 0 . 025 A בכמה שעות קליטה מתבזבז ההספק המבוזבז בשעה אחת של שידור ? שאלה 4 . 37 בדוגמה 4 . 10 הגענו למסקנה כי אם נתכוונן לתדר , 540 kHz רוחב הפס של המגבר ישתנה ל . 5 . 4 kHZ- בצע את החישובים שהובילו לקבלת התוצאה הזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר