עמוד:147

שאלה 4 . 30 השתמש בנתונים אשר בשאלה , 4 . 28 אלא שתנופת האות המאפנן היא עתה . 10 V ענה על אותם הסעיפים . שאלה 4 . 31 נתון אות ה . x ( t ) = ( 8 + 6 cos ?× 10 t ) cos ?× 10 t : AM- א . סרטט , זה מתחת לזה , את תיאורי הספקטרום של האות המאפנן , הגל הנושא והאות המאופנן . ב . מהו רוחב הפס של אות המידע ? ג . מהו רוחב הפס של אות ה ? AM- שאלה 4 . 32 באיור לשאלה זו מתואר ספקטרום של אות מידע כלשהו . אות זה מאפנן באפנון AM גל נושא בתדר . 1300 kHz א . מהו רוחב הפס של אות המידע ? ב . סרטט את הספקטרום של האות המאופנן . ג . מהו רוחב הפס של האות המאופנן ? ציין זאת על-גבי בתיאור הספקטרום בסעיף ב . איור לשאלה 4 . 32 ספקטרום של אות מידע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר