עמוד:143

בתדר גבוה , החל באנטנה וכלה במבוא הגלאי . זו איננה הנחה תיאורטית בלבד ; כיוון שהאותות המגיעים למבוא המקלט עלולים להיות חלשים מאוד ( למשל , אותות המגיעים מלוויינים , ( מתכננים את המקלטים להעברת הספק מרבי . התיאום אינו מבחין בין אות רצוי לבין רעש , ולפיכך גם הספק הרעש המועבר הוא מרבי . נוכל אפוא לסכם ולומר , שהספק הרעש , שנמסר מן האנטנה למבוא המקלט , מחושב על-פי נוסחה . ( 4-39 ) שאלה 4 . 24 הטמפרטורה בדוגמה 4 . 26 עלתה ל . 37 ° C- א . מהו הספק הרעש הנמסר למגבר ? ב . פי כמה גדול הספק זה מן ההספק שחושב בדוגמה ? 4 . 26 ובדציבלים ? ג . לאיזו טמפרטורה צריך להעלות את המגבר בדוגמה , 4 . 26 כדי להכפיל את הספק הרעש שחושב שם ? שאלה 4 . 25 מהו הספק הרעש התרמי שיימסר למסנן בעל רוחב פס של , 1 MHz בטמפרטורה של ? 15 ° C 4 . 8 . 2 יחס אות לרעש כבר הזכרנו את המושג יחס אות לרעש ( Signal to Noise Ratio – SNR ) כאשר הסברנו את מושג הרגישות , בסעיף . 4 . 7 . 4 האות הוא האות הרצוי שאופנן ושודר ; הרעש הוא כל מה שאיננו שייך לאות . בדרך-כלל נתייחס לרעש התרמי בלבד , למרות שההגדרה הבאה מתאימה לכל רעש ( גם רעש חיצוני . ( הגדרה : יחס האות לרעש הינו היחס בין הספק האות לבין הספק הרעש , ברוחב פס נתון . P n ( 4-41 ) SNR = P s – P s הספק האות – P n הספק הרעש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר