עמוד:141

נוכל אפוא לומר שהנגד מהווה מקור רעש ( בהקבלה למקור אות , ( בעל התנגדות פנימית , . R עתה ננסה למצות את מירב הספק הרעש מתוך הנגד . מלימודי תורת החשמל , ידוע שכדי להעביר הספק מרבי ממקור לעומס , יש לחבר למקור מעגל בעל התנגדות מבוא השווה להתנגדותו הפנימית של המקור . התבונן באיור . 4 . 51 את ההספק המרבי שנמסר למסנן סימנו באות P ( האינדקס n מציין רעש . ( noise – מתברר שההספק ( המרבי ) , P שנמסר למסנן , אינו תלוי בערך הנגד , . R הספק זה תלוי רק בטמפרטורה וברוחב הפס של המסנן . הנוסחה המדויקת היא : ( 4-39 ) P n = k ? T ? B כאשר : – P n הספק הרעש – B ( W ) רוחב הפס – T ( Hz ) הטמפרטורה בסולם קלווין – k ( ° K ) קבוע בולצמן k = 1 ? 38 × 10 ? W / ° K / Hz למעשה , נוסחה ( 4-39 ) נכונה עבור כל מעגל שרוחב הפס שלו הוא , B ולא רק עבור מסנן מעביר-פס . בגלל תלות ההספק בטמפרטורה , הרעש הפנימי נקרא רעש תרמי . ( thermal noise ) נהוג לקרוא לו גם רעש לבן , ( white noise ) מפני שהוא מכיל רכיבי תדר המפוזרים במידה שווה על-פני כל ספקטרום תדרי הרדיו . גם האור הלבן מכיל רכיבי צבע המפוזרים במידה שווה על-פני כל ספקטרום התדרים הנראה לעין . איור 4 . 51 העברת הספק מרבי מנגד " רועש " למסנן מעביר-פס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר