עמוד:136

כאשר עוצמת האות במבוא דרגת הIF- עולה , מעגל הAGC- מפיק מתח ישר שהוא יחסי לעוצמת אות ה . IF- מתח זה גורם להקטנת ההגבר בדרגת ה , IF- כך שעוצמת המתח במבוא הגלאי לא גדלה . שאלה 4 . 18 מתח האות הנקלט באנטנת מקלט ישיר הוא . 20 µ V ( rms ) א . מהו הגבר המתח של מגבר הת " ר , אם למבוא הגלאי מגיע אות בעל מתח ? 1 V ( RMS ) ובדציבלים ? ב . ברשותך שני מגברי ת " ר , שהגבר כל אחד מהם הוא . 50 dB האם היית משתמש בהם למימוש המקלט הישיר הסעיף א ? נמק . שאלה 4 . 19 רוחב הפס של מעגל התהודה במקלט ישיר הוא , 10 kHz עבור תדר מרכזי של . 1600 kHz מה יהיה רוחב הפס , אם נכוונן את המקלט לתדר ? 540 kHz הנח שגורם הטיב אינו משתנה . שאלה 4 . 20 הרגישות של מקלט AM ל 10 dB- היא . 3 µ V מהי , לדעתך , הרגישות ל ? 20 dB- הנח שיחס האות לרעש במוצא הגלאי עולה ביחס ישר לעוצמת האות במבוא המקלט . איור 4 . 48 ויסות הגבר אוטומטי במקלט – תרשים מלבנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר