עמוד:135

באגף הימני אפשר להציב כל תדר בתחום , 0 ÷ 5 kHz אבל המספר הקטן ביותר יתקבל עבור : f = 5 kHz f m 5 kHz 11 == 0 . 2 ms = 200 5 s ולאחר הצבה בנוסחה : ( 4-38 ) s 2 . 18 µ s << RC << 200 µ נוכל לבחור , למשל , . RC = 100 µ s = 0 . 1 ms ויסות הגבר אוטומטי מקלט הסופר-הט , שתרשים המלבנים שלו הוצג באיור , 4 . 30 עלול לעורר כמה בעיות : א . כאשר מכווננים את המקלט לאפיקים שונים , עוצמת אות המבוא למקלט יכולה להשתנות פי 1000 ויותר . זה נובע הן מהמרחקים השונים של תחנות השידור מן המקלט , והן מעוצמת השידור השונה של כל תחנה . בהתאם לכך , עוצמת האות המגיע לגלאי תשתנה בצורה קיצונית מאפיק לאפיק , וכך גם עוצמת אות המידע ( למשל , ברמקול או באזניות . ( לבד מאי-הנוחות לאוזן או לעין , קיים גם חשש לפגיעה במתמר שבמוצא המקלט . ב . גם במקרה שהמקלט מכוון לאפיק יחיד , עלולים לחול שינויים קיצוניים בעוצמת האות הנקלט , בגלל שינויים בתנאי מזג האוויר ובמבנה היונוספירה ( שממנה מוחזרים הגלים האלקטרומגנטיים של השידור . ( במלים אחרות , תכונות התווך משתנות עם הזמן . ג . גם אם התווך אינו משנה את תכונותיו , במקרים רבים המקלט נמצא בתנועה ( במכונית או נישא ביד ;( גם עובדה זו גורמת לשינויים קיצוניים בעוצמת האות במבוא המקלט . הפתרון לבעיות אלה הוא לווסת את מידת ההגבר של האות לפני הגיעו לגלאי , כך שלמבוא הגלאי יגיע אות בעל עוצמה קבועה פחות או יותר . הוויסות הזה נעשה בצורה אוטומטית , ( Automatic Gain Control – AGC ) באמצעות משוב , כפי שמתואר באיור . 4 . 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר