עמוד:134

שיקולי תכנון של גלאי מעטפת כפי שאמרנו קודם , אנו חייבים לבחור כראוי את ערכי R ו , C- כדי למנוע עיוותים באות המידע שבמוצא גלאי המעטפת . אם קבוע הזמן של פריקת הקבל קטן מאוד ביחס לזמן המחזור של הגל הנושא , הקבל יספיק להתפרק בין כל שני שיאים עוקבים של הגל הנושא , ולא יעקוב אחר מתח השיאים ( דהיינו , אחר המעטפת . ( אם נסמן את תדר הגל הנושא ב- , f נוכל לרשום את התנאי הבא : IF f ( 4-36 ) RC >> 1 האגף הימני בנוסחה ( 4-36 ) שווה , כמובן , לזמן המחזור של הגל הנושא . מאידך , אנו מעוניינים שמתח הקבל יספיק לעקוב אחר שינויים של האות המאפנן , לכן קבוע הזמן של הפריקה צריך להיות קטן מאוד ביחס לזמן המחזור של האות המאפנן . אם נסמן את תדר האות המאפנן ב- , f נקבל : f m ( 4-37 ) RC << 1 מגבלות התכנון של קבוע זמן הגלאי מתקבלות על-ידי שילוב הנוסחאות ( 4-36 ) ו : ( 4-37 ) - IF ff m ( 4-38 ) << RC << 11 דוגמה 4 . 25 תדר הIF- המקובל במקלטי רדיו AM הוא . 455 kHz רוחב הפס של דרגת הIF- הוא . 10 kHz כיצד נבחר את קבוע הזמן של גלאי המעטפת ? רוחב הפס של האות המאופנן בשידורי AM שווה לכפליים רוחב הפס של המידע ; לכן רוחב הפס של המידע ברדיו AM הוא 2 . 10 = 5 kHz נציב באגף השמאלי של נוסחה , ( 4-38 ) ונקבל : f 455 kHz 11 == 2 . 18 5 s IF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר