עמוד:126

בכל המפרטים הטכניים של מקלטים , יחס האות לרעש נתון בדציבלים . אם יחס האות לרעש הוא , 10 אנו אומרים שהרגישות היא ל . ( 10 log 10 = ) 10 dB- אם יחס האות לרעש הוא , 100 אנו אומרים שהרגישות היא ל , ( 10 log 100 = ) 20 dB- וכו . ' שים לב , שיחס האות לרעש מוגדר באמצעות הספקים , ולכן רשמנו 10 log ( ולא , 20 log כנהוג עבור מתחים . ( ערך הרגישות עשוי לנוע בין מיליוולטים ( RMS ) בודדים , עבור מקלטי AM זולים ( למשל , טרנזיסטורים מיטלטלים , ( ועד לננוולטים , ( 10 ? V ) עבור מקלטים מתוחכמים במיוחד . בין שני קצוות אלה נמצאים המקלטים המקובלים , שרגישותם 1 µ V בקירוב . נהוג לומר , שמקלט הקולט אות שעוצמתו שווה לרגישות , עובד על סף הרגישות . דוגמה 4 . 22 איור 4 . 41 מתאר שיטה מקובלת למדידת רגישות של מקלט , AM בתדר 30 MHz ( מקלט לתחום . ( HF מכוונים את מחולל האותות להפקת אות מאופנן AM בתדר , 30 MHz ועומק אפנון של ; 50 % תדר האות המאפנן הוא . 400 Hz מקטינים את עוצמת האות המאופנן לאפס . מכוונים את המקלט לתדר , 30 MHz ומודדים את הספק הרעש במוצא המקלט . מתחילים להעלות את עוצמת האות המאופנן באיטיות , ומקבלים אות מידע בתדר 400 Hz במוצא המקלט . ברגע שהספק אות המידע במוצא המקלט גדול פי 10 מהספק הרעש שנמדד קודם לכן , מפסיקים את העלאת העוצמה * . מתח הגל הנושא בתדר 30 MHz הוא הרגישות ל . 10 dB- * דואגים למדוד את הספק האות לבדו על-ידי סילוק כל רעש המתלווה אליו , באמצעות מסנן הקיים בתוך מכשיר המדידה . איור 4 . 41 מדידת רגישות של מקלט AM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר