עמוד:125

4 . 7 . 4 מאפייני המקלט כדי לרכוש מקלט , עלינו לדעת לבחור בין מגוון המקלטים המוצעים ; לשם כך , עלינו לענות על כמה שאלות : למשל , האם המקלט מתפקד טוב גם עבור אותות חלשים ? האם הוא מסנן היטב את תדר הבבואה ? ועוד . על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על תכנון מקלט , יש לפרט את המאפיינים השונים במפרט . ( specifications ) המאפיינים העיקריים של המקלט הם : א . רגישות הרגישות ( sensitivity ) של מקלט מבטאת את יכולתו להפיק אות מידע בעל איכות סבירה , מתוך אות חלש ( מאופנן ) המגיע למבוא המקלט . "איכות סבירה " של אות מידע איננה הגדרה כמותית , כמובן ; איכותו של אות נמדדת ביחס האות לרעש . אות ייחשב בעל איכות סבירה , אם יחס האות לרעש הוא ; 10 כלומר כאשר הספק אות המידע גדול פי 10 מהספק הרעש במוצא הגלאי . זהו , בקירוב , גם יחס האות לרעש המתואר באיור , 4 . 40 בעבור אות מידע סינוסואידלי בתדר . 1000 Hz האיכות הסבירה תתבטא בכך שנשמע צפצוף בתדר , 1000 Hz שילווה ברחש רקע ( hiss ) חלש . עתה , נוכל להגדיר את רגישות המקלט : הגדרה : הרגישות של מקלט היא המתח המזערי של אות מאופנן במבוא המקלט , הגורם להפקת אות מידע ביחס נתון של אות לרעש , במוצא הגלאי . איור 4 . 40 תיאור יחס אות לרעש של 10 ( בקירוב , ( בתלות בזמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר