עמוד:122

ביניים גבוה ככל האפשר . אבל אז נוצרת בעיה אחרת : האותות בתדר RF עלולים להסתנן ישירות לדרגת ה , IF- בלי לעבור המרה . נבהיר זאת בעזרת הדוגמה הבאה : דוגמה 4 . 20 איור 4 . 37 מתאר את תמונת התדרים במקלט לתחום . ( 30 MHz ÷ 3 MHz ) HF באיור 4 . 37 א ' האות הרצוי נקלט בתדר ; 20 MHz תדר הIF- נמוך , ( 1 MHz ) ולכן תדר הבבואה קרוב לתדר הרצוי , ומסנן הת " ר אינו מצליח לסלקו במלואו . עם זאת , מסנן הת " ר מדכא היטב את כל האותות בתדר , 1 MHz והם אינם מצליחים להסתנן ישירות לדרגת ה . IF- לעומת זאת באיור 4 . 37 ב ' נקלט אותו אות בתדר , 20 MHz אך הפעם בעזרת מקלט שתדר הIF- שלו . 10 MHz תדר הבבואה רחוק מן האות הרצוי , והוא מסולק על-ידי מסנן הת " ר . במקרה זה , מסנן הת " ר אינו מצליח לדכא לגמרי אותות בתדר ה , ( 10 MHz ) IF- ואלה עלולים להסתנן ישירות לדרגת ה . IF- התנגשות זו בין הדרישה לסילוק תדר הבבואה , לבין הרצון למנוע הסתננות ישירה של אותות מתחנות זרות לדרגת ה , IF- נפתרת על-ידי המקלט המתואר בסעיף הבא . איור 4 . 37 השפעת תדר הIF- על סינון אות הבבואה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר