עמוד:121

התדר הבלתי רצוי , שגם הוא מומר לתדר ה , IF- נקרא תדר הבבואה . ( image frequency ) אם נתבונן שוב באיור , 4 . 35 נבין את מקור השם : אם נתייחס לתדר המתנד המקומי ( LO ) כאל ציר שיקוף , או מראה , נוכל לומר שתדר הבבואה מהווה השתקפות ( בבואה ) של התדר הרצוי . כיוון שהמרחק בין תדר הבבואה לתדר הרצוי הוא , 2 × 455 kHz נוכל להכליל את איור 4 . 35 לגבי תדר IF כלשהו ולרשום : ( 4-35 ) f = f + 2 f IF כאשר , – F im תדר הבבואה – f s התדר הרצוי נוסחה זו נכונה כאשר תדר המתנד המקומי גדול מתדר התחנה הרצויה , כמו באיור ; 4 . 35 זהו המקרה הנפוץ . במקלטים שבהם תדר המתנד המקומי קטן מתדר התחנה הרצויה , תתקבל נוסחה דומה , הנובעת משיקולים דומים . את קבלת הנוסחה הזו נשאיר כתרגיל לקורא . בעיית תדר הבבואה נפתרת על-ידי מסנן הת " ר . אם תדר הבבואה רחוק דיו מהתדר הרצוי , הוא יהיה מחוץ לתחום המעבר של מסנן הת " ר , ולא יגיע למבוא הערבל . התבונן באיור . 4 . 36 מוצא המתנד המקומי אינו מגיע למבוא מסנן הת " ר , ולכן סומן באיור 4 . 36 בקו מרוסק . מאיור 4 . 36 ומנוסחה ( 4-35 ) ברור , שככל ש- f יהיה גדול יותר , סינון אות הבבואה יהיה יעיל יותר , שכן תדר הבבואה יהיה רחוק מהתדר הרצוי . במלים אחרות , כדאי לבחור תדר איור 4 . 36 סילוק תדר הבבואה על-ידי מסנן הת " ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר