עמוד:120

בדוגמה 4 . 15 ראינו שגודל אופייני של גורם הטיב במקלט הישיר הוא ; Q = 100 זהו גורם טיב גדול פי שניים מזה של מקלט הסופר-הט . באופן מעשי , מימושו של מעגל התהודה הופך קשה יותר ככל שגורם הטיב גדל . לפיכך , ברור שלמקלט הסופר-הט יש יתרון נוסף על-פני המקלט הישיר . תדר בבואה מקלט הסופר-הט פתר אמנם את בעיות המקלט הישיר , אבל יצר בעיה חדשה : ממיר התדר אינו מבצע רק המרה של תדר התחנה הרצויה לתדר ה , IF- אלא גם גורם להמרת תדר בלתי רצוי לאותו תדר IF בדיוק . נבהיר זאת בדוגמה הבאה : דוגמה 4 . 19 נניח שאנו מכוונים רדיו AM לקליטת תחנה בתדר . 600 kHz תדר המתנד המקומי יהיה , 1055 kHz כך שהפרש התדרים , , 455 kHz יתקבל בדיוק במרכז מסנן התב " ם . אם תחנה אחרת משדרת בתדר , 1510 kHz גם הפרש התדרים בין התחנה הזו לבין המתנד המקומי ( 1055 kHz ) יהיה בדיוק , 1510 ? 1055 = 455 kHz ולכן גם התדר שלה יומר לתדר הIF- ( כל זאת , בהנחה שהתדר 1510 kHz איננו נמצא מחוץ לתחום המעבר של מסנן הת " ר . ( מצב זה מתואר באיור . 4 . 35 אות המידע שיגיע ליעד המידע יהיה מורכב מסיכום האותות של שתי תחנות : הרצויה והבלתי רצויה . מובן שהאות הבלתי רצוי יפריע להבנת המידע הרצוי , ויהווה רעש או הפרעה . איור 4 . 35 המרת תדר של תחנה בלתי רצויה לתדר IF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר