עמוד:119

בדוגמה 4 . 17 אמרנו , כי מסנן הת " ר והמתנד המקומי קשורים ביניהם בקשר מכאני , ולכן ההפרש בין התדרים הוא תמיד קבוע ושווה לתדר ה . IF- תכנון מסנן הIF- יכול להיעשות בצורה קפדנית ומדויקת , מתוך ביטחון שרוחב הפס שלו , ושאר תכונותיו , לא ישתנו עקב המעבר מתחנה לתחנה . באשר לבעיית התנודות – גם היא נפתרת במקלט הסופר-הט ; כאן אין הגבר גבוה בתדר אחד , אלא שני הגברים בינוניים בתדרים שונים , כמתואר בדוגמה הבאה . דוגמה 4 . 18 נניח שהאות הנקלט באנטנה הוא אות AM בתדר , 800 kHz ותנופתו . 1 mV נניח גם שלמבוא גלאי הAM- דרוש אות שתנופתו . 1 V אם נשתמש במקלט ישיר , הגבר המגבר בתדר 800 kHz יהיה ; 1000 הגבר כה גבוה עלול לגרום לתנודות . לעומת זאת , אם נשתמש במקלט סופר-הט , יתפצל ההגבר הגבוה לשני הגברים בשיעור 32 ( בקירוב , ( בתדרים שונים , כמתואר באיור . 4 . 34 למען הפשטות הנחנו שהמרת התדר אינה משנה את עוצמת האות . בדוגמה , 4 . 17 ערך תדר הביניים הוא . 455 kHz אין זה מקרה ; זהו תדר הIF- המקובל במקלטי רדיו AM לקהל הרחב . לפי נוסחה , ( 4-33 ) גורם הטיב של מסנן התב " ם במקלטי AM הוא : BW 10 Q f 0 == 455 = 45 . 5 גורם הטיב מעיד על יכולתו של המסנן לסלק רעשים ואותות בלתי רצויים , הנמצאים מחוץ לתחום המעבר שלו . איור 4 . 34 פיצול ההגבר לשני תדרים במקלט סופר-הט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר