עמוד:117

אפשר להכליל את דוגמה 4 . 16 לתדרים כלשהם . נניח שלמבוא הממיר מגיע אות סינוסואידלי ( גל נושא ) בעל תדר . f הערבל מפיק במוצאו שני אותות סינוסואידליים – האחד בתדר שהוא סכום התדרים של המתנד המקומי ושל האות הנקלט , והשני בתדר שהוא הפרש התדרים בין המתנד המקומי לבין האות הנקלט . נסכם זאת בנוסחה הבאה : ( 4-34 ) f = f 1 f RF כאשר , האות הנקלט הוא בתדר גבוה , ( RF ) ואילו אות המידע שיופק במוצא המקלט הוא בתדר נמוך . ממיר התדר יוצר תדר חדש , שהוא תדר ביניים ( Intermediate Frequency – IF ) לכן נקרא המסנן המופיע באיור 4 . 30 מסנן תדר ביניים , ובקיצור מסנן תב " ם . ( IF filter ) מסנן התב " ם והמגבר שאחריו ( שהוא מגבר מכוונן ) מהווים את דרגת תדר הביניים . ( IF stage ) ההכללה של איור 4 . 31 לתדרים כלשהם מתוארת באיור 4 . 32 א . ' – f תדר האות במוצא הערבל – f RF IF תדר האות הנקלט – f LO תדר המתנד המקומי איור 4 . 32 ספקטרום האותות במקלט סופר-הט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר