עמוד:115

חסרונו העיקרי של המקלט הישיר מתבטא אפוא בשינוי רוחב הפס שלו עקב המעבר מתחנה לתחנה , דבר הגורם לעיוותים ולתוספת רעשים באות המידע . הניסיונות להתגבר על שני החסרונות שמנינו , ובמיוחד על האחרון , הוביל בתחילת שנות ה30- לפיתוח מקלט סופר-הטרודיין . 4 . 7 . 3 מקלט סופר-הטרודיין תרשים המלבנים של מקלט סופר-הטרודיין , ( superheterodyne ) ובקיצור – סופר-הט , מתואר באיור . 4 . 30 הקו המרוסק המחבר את מגבר הת " ר והמתנד המקומי מורה על קשר מכאני ביניהם ; כל כוונון של מגבר הת " ר משנה את תדר המתנד המקומי , בהתאם . את האנטנה והמגבר המתכוונן כבר הכרנו כשעסקנו במקלט הישיר . החידוש במקלט הסופר-הט הוא ממיר התדר ;( frequency converter ) זהו מעגל ההופך כל אות סינוסואידלי איור 4 . 30 תרשים מלבנים של מקלט סופר-הטרודיין איור 4 . 29 תגובת התדר של מקלט ישיר בקצה התחתון של תחום הקליטה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר