עמוד:114

כאשר , – Q גורם הטיב – f 0 התדר המרכזי של המסנן – BW רוחב הפס של המסנן לפי נוסחה , ( 4-33 ) רוחב הפס של המסנן , בדוגמה זו , יהיה : BW 100 100 = ? BW == 10 kHz 1000 1000 המסנן יעביר את כל רכיבי האות הרצוי , ויחסום את הרעש ואת רכיבי האות בתדרים הבלתי רצויים ( אלה של תחנה סמוכה , למשל . ( עתה , נניח שאנו משנים את קיבול מעגל התהודה כדי להתכוונן לתחנה בקצה התחום , בתדר . 1600 kHz גורם הטיב אינו משתנה כמעט , כאמור , ולכן רוחב הפס ישתנה ; לפי נוסחה : ( 4-33 ) 100 BW == 16 kHz 1600 רוחב הפס הזה גדול מדי , שכן כאשר המקלט הישיר יכוונן לתדר , 1600 kHz הוא יקלוט גם חלק מספקטרום האות של תחנות סמוכות , כמתואר באיור . 4 . 28 האותות הבלתי רצויים ( מסומנים בקווקוו באיור ( 4 . 28 יגיעו לגלאי ויעוותו את המידע ששודר בתדר . 1600 kHz מובן שרוחב פס גדול מדי יאפשר מעבר גם לרעשים בלתי רצויים . באופן דומה , אם נתכוונן לקצה השני של התחום , בתדר , 540 kHz רוחב הפס של המגבר ישתנה ל , 5 . 4 kHz- כמתואר באיור . 4 . 29 במקרה זה , חלק מרכיבי האות הרצוי יסולקו ( מסומנים בקווקוו באיור , ( 4 . 29 והמידע יעוות שוב . איור 4 . 28 תגובת התדר של מקלט ישיר בקצה העליון של תחום הקליטה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר