עמוד:113

יתרונו הגדול של המקלט הישיר הוא בפשטות מבנהו . ואכן , מקלטי הAM- הראשונים היו מקלטי . TRF אולם , פשטות המבנה כרוכה גם בשני חסרונות גדולים : א . מתח האות הנקלט עשוי אף לרדת מתחת ל . 1 mV- מאידך , להפעלה תקינה של גלאי AM אנו זקוקים לאות בעוצמה של מאות מיליוולטים ואף יותר . לכן , מגבר הת " ר הוא בעל הגבר גבוה בתחום תדרים צר – דבר שעלול לגרום לתנודות בלתי רצויות ( ראה סעיף ( 3 . 3 ולשיבוש כל פעולת המקלט . ב . כוונון המקלט נעשה , כאמור , באמצעות מעגלים מכווננים במבוא ובמוצא מגבר הת " ר . מכיוון שגורם הטיב , , Q של מעגל מכוונן נשאר קבוע בקירוב כאשר משנים את הקיבול שלו Q ) תלוי בסליל ובנגד בלבד , ( רוחב הפס שלו ישתנה במעבר מתחנה לתחנה . נבהיר זאת באמצעות הדוגמה הבאה : דוגמה 4 . 15 התחום המוקצה לשידורי רדיו AM מסחרי הוא . 1600 kHz ÷ 540 kHz ההפרש בין תדרי הגל הנושא של שתי תחנות סמוכות הוא . 10 kHz נניח שאנו מכווננים את המקלט הישיר לקליטת תחנה בתדר . 1000 kHz תגובת התדר של המגבר המכוונן מתוארת באיור . 4 . 27 נניח גם שגורם הטיב של המעגל המכוונן הוא . 100 הקשר בין גורם הטיב לבין התדר המרכזי של המסנן נתון באמצעות רוחב הפס שלו , בנוסחה . ( 4-33 ) BW ( 4-33 ) Q = 0 f איור 4 . 27 תגובת התדר של מקלט ישיר לקליטת תחנה בתדר 1000 kHz

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר