עמוד:107

עתה , נניח שמחליפים את משדר הAM- במשדר , FM המשדר גם הוא הספק בשיעור 10 . 5 ואט . נניח גם שהמשדר מתוכנן היטב , כך שנצילותו היא . 90 % לכמה זמן שידור רציף יספיק המצבר ? כיוון שהנצילות היא , 90 % ההספק הנצרך מן המצבר הוא : 0 . 9 10 . 5 W = 11 . 67 W לפיכך , הזרם הנצרך מן המצבר הוא : 12 V 11 . 67 W = 0 . 97 A מספר שעות השידור יהיה : 0 . 97 A 50 A ? hr = 51 . 4 hr עבור משדר , AM ששידר הספק זהה , יכולנו לשדר במשך 40 שעות בלבד . כלומר , זמן השידור של משדר הFM- ארוך ב 30 % - כמעט מזמן השידור של משדר ה . AM- איור 4 . 24 מסכם את ההבדלים בין משדר הAM- ומשדר הFM- בדוגמה זו . כאמור , אין לבלבל בין נצילות המשדר לבין נצילות השידור . באות מידע סינוסואידלי , רק 1 מן ההספק המשודר באות הAM- מכיל מידע ( אלה פסי הצד ;( זה נכון עבור המקרה 3 " הטוב , " שבו עומק האפנון הוא . 100 % כלומר , מתוך 10 . 5 W המשודרים באות ה , AM- רק 1 × 10 . 5 = 3 . 5 W מכילים מידע . 3 איור 4 . 24 מאזני הספקים אופייניים בשידורי AM וFM-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר