עמוד:104

4 . 6 . 4 מאפייני המשדר יציבות תדר אחד המאפיינים החשובים של כל משדר הוא יציבות התדר ( frequency stability ) שלו . תדר המשדר נקבע על-ידי המתנדים המצויים בתוכו ( מתנד גל נושא באפנון . ( AM תדר זה עלול להשתנות כתוצאה משינוי מתח הספק או משינויי טמפרטורה , או כתוצאה מ " הזדקנות " הרכיבים . בכל מקרה , תדר השידור של כל משדר משתנה מדקה לדקה ומיום ליום ( תופעה זו של שינוי התדר נקראת סחיפה . ( drift – אין לשכוח שבקצה השני של כל מערכת תקשורת ניצב מקלט , המכוון לתדר מסוים ומדויק ; וככל שגבולות הסחיפה של התדר יהיו צרים יותר , כן ייקל על המקלט להתכוונן לתדר , ולא " לאבד " אותו כעבור זמן . גבולות הסחיפה של תדר השידור נמדדים בחלקים למיליון . ( parts per million - ppm ) דוגמה 4 . 11 במשדר AM לתדר 1 , 500 kHz נמדד תדר שידור . 1 , 499 . 85 kHz מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר ? מאחר שתדר השידור צריך להיות , 1 , 500 kHz הרי חלה סחיפה של , 0 . 15 kHz כלומר . 150 Hz חלק אחד למיליון של תדר השידור הוא , 1 . 5 Hz לכן הסחיפה היא בשיעור 100 חלקים למיליון , כלומר . 100 ppm יציבות המשדר מושפעת משינויים סביבתיים ולכן היא מוגדרת על-פי כמה גורמים : יציבות לטמפרטורה , הנמדדת ביחידות , ppm / ° C יציבות למתח הספק , הנמדדת ביחידות , ppm / V ויציבות לזמן ארוך ולזמן קצר , הנמדדת ביחידות ppm לשעה , ליום , לשנה וכיו " ב . מושגים אלה נלמדים במקצוע מדידות . הספק שידור ונצילות כבר למדנו שאחד מתפקידי המשדר הוא להגביר את עוצמת האות המשודר , כך שגם לאחר ההפסדים בתווך יוכל המקלט לגלות את המידע בנאמנות . עוצמה זו מבוטאת על-ידי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר