עמוד:103

ככל שתדר הגל הנושא יהיה מדויק יותר , כן ייקל על המקלט לגלות את המידע . לכן רוב מתנדי הגל הנושא מבוססים על גבישים , המשמשים מקור ייחוס מדויק ויציב עבור התדר . במוצא האפנן מתקבל אות AM בתדר גבוה , ( Radio Frequency – RF ) שהוא תדר הגל הנושא , . f אות זה מוגבר ומשודר לתווך . דוגמה 4 . 10 באיור 4 . 22 מתואר תרשים מלבנים של משדר לשידורי רדיו מסחרי באפנון AM ( שהם , כזכור , בתחום התדרים . ( 1600 kHz ÷ 540 kHz תדר השידור של תחנה זו הוא , 800 kHz והוא נקבע באופן מדויק על-ידי הגביש שבתוך מתנד הגל הנושא . הסימול המקובל לגביש מופיע באיור . רוחב הפס של מסנן השמע הוא – 5 kHz ולא – 4 kHz כיוון שהשידורים כוללים גם מוסיקה ( באיכות נמוכה , ( ולא רק דיבור . רוחב הפס של השידור הוא , 10 kHz בהתאם לתקן הבינלאומי . נציין כאן שבתחום התדרים של שידורי רדיו , AM הרעש החיצוני – בעיקר האטמוספירי – עדיין חזק ( עוצמתו יורדת עם עליית התדר , ( ולכן עוצמת השידור חייבת להיות גבוהה . סדר גודל אופייני להספק השידור הוא ; 50 kW תחנת שידור זו תיקלט היטב בטווח של , 100 km לערך . מעבר לטווח זה , הרעש החיצוני יגרום להפרעות ויפגום באיכות הקליטה . איור 4 . 22 משדר רדיו מסחרי באפנון AM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר