עמוד:101

4 . 6 . 2 מבנה המשדר באיור 4 . 19 מוצג תרשים מלבנים עקרוני של משדר . האנטנה המופיעה באיור מייצגת באופן סמלי את המעבר לתווך . אמנם לא כל משדר מצויד באנטנה , אבל כל משדר מתחבר לתווך כלשהו . לדוגמה , המשדר האחראי להעברת שיחות טלפון מאירופה לאמריקה מחובר ישירות לכבל טרנס-אטלנטי , ללא אנטנה כלשהי . מעתה תסמל האנטנה את קצה המשדר ותחילתו של התווך . אנו מניחים שאות המידע מוגבל-פס ;( band limited ) כלומר , שהוא מכיל רכיבי תדר בין 0 Hz לתדר סופי כלשהו , W ( מהמלה – Width רוחב . ( לדוגמה , עבור אות דיבור . W = 4 kHz רוחב הפס של המסנן המעביר-נמוכים שבאיור 4 . 19 שווה לזה של אות המידע , והוא מסלק את כל הרעשים והאותות הזרים הנמצאים מחוץ לרוחב הפס של אות המידע . לדוגמה , אם אות המידע מגיע ממיקרופון , המסנן מעביר תדרים נמוכים עד 4 kHz לערך ( בהנחה שמתכוונים להעביר אות דיבור , ולא מוזיקה . ( האפנן מבצע את פעולת האפנון , והוא כולל בתוכו מתנד גל נושא . האות במוצא האפנן הוא גל נושא , המאופנן על-ידי אות המידע . מגבר ההספק מגביר את עוצמת האות המאופנן לרמה כזו , שגם אחרי ההפסדים בתווך , יוכל המקלט לגלות את המידע בנאמנות . המגבר משמש גם כמתאם עכבות בין המשדר לאנטנה , כדי שתהיה העברת הספק מרבית לאנטנה . מכיוון שספקטרום האות המאופנן משתרע על-פני תחום תדרים בעל רוחב פס מוגדר , גם מגבר ההספק יהיה מעביר-פס ( מגבר מכוון . ( באיור 4 . 20 מתואר רוחב הפס האופייני למגבר ההספק של משדר , AM עבור מידע שהוא אות דיבור . הנחנו שתדר הגל הנושא הוא . 1 MHz איור 4 . 19 תרשים מלבנים עקרוני של משדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר