עמוד:99

המשדר הוא המרכיב הראשון בשרשרת המרכיבים של מערכת התקשורת ; תפקידו לאפנן את האות ולשלוח את האות המאופנן ל " דרך חתחתים , " שבסופה נמצא יעד המידע ( מאזין , צופה , משתמש . ( ואמנם , עוצמת האות נחלשת בעוברו בתווך , הוא נוטה להתעוות , וכל מיני רעשים והפרעות מצטרפים אליו עד הגיעו לגלאי שבמקלט ; ועם כל זאת , אנו מצפים שהאות המגיע ליעד המידע יהיה נקי ונאמן למקור המידע . תפקיד המשדר הוא אפוא לצייד את האות הנשלח לתווך בתכונות , שיעזרו לו להתמודד עם כל המכשולים שהזכרנו . ראשית , המשדר דואג להגביר את עוצמת האות המשודר לרמה כזו , שגם אחרי החלשותו בתווך יוכל המקלט להפיק ממנו אות נאמן במידה מספקת למקור . חשוב לציין , שלצורך הדיון אנו מניחים שהתווך נתון , כך שמידת ההחלשות של האות בתווך ידועה . לדוגמה , אם מידת ההחלשות בתווך היא פי , 10 ואנו רוצים שהספק האות שיגיע לאנטנת המקלט יהיה , 7 µ W הרי המשדר צריך להגביר את הספק האות המשודר ל . 7 W- שנית , המשדר ממיר את אות המידע לאות בעל תחום תדרים ידוע ומוגדר , באמצעות אפנון . כך יכול כל מקלט מתאים המכוון לתחום התדרים הזה , לקלוט את האות מהמשדר המסוים הזה . בהקשר לשני תפקידיו העיקריים של המשדר , ראוי לציין שיש להתחשב גם במגבלות החוק והסדר , מלבד האילוצים הטכנולוגיים ; למשדר אסור להגביר את עוצמת אותותיו מעל רמה מסוימת , שכן אחרת יאפיל השידור שלו על השידורים של תחנות שידור אחרות , המשדרות באותו תחום תדרים . לדוגמה , אם תחנת שידור ברבת-עמון תשדר אות חזק מאוד בתדר , 95 . 5 MHz שידוריה יפריעו למאזינים בישראל לקלוט את שידורי רשת ב . ' למשדר אסור גם לשדר בעוצמה כזו שתעמיד את התושבים בסביבת תחנת השידור בסכנת קרינה . כמו-כן , למשדר אסור " לגלוש " לתחום התדרים של תחנה סמוכה . לדוגמה , המרווחים בין תדרי הגל הנושא המוקצים לתחנות שידור AM הם ; 10 kHz אם אחת התחנות האלה תשדר ברוחב פס גדול מ , 10 kHz- ספקטרום האות שלה יפלוש לתחום המוקצה לתחנות סמוכות . תחנה חריגה כזו מתוארת באיור ; 4 . 18 הקטעים המקווקווים באיור מייצגים באופן סמלי את אוסף הרכיבים הספקטראליים באותו תחום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר