עמוד:97

דוגמה 4 . 9 בדוגמה 4 . 7 דנו בתחנה שמשדרת באפנון AM עם גורם אפנון . m = 0 . 7 הספק השידור בשיטת AM היה . 25 kW כמו-כן , ראינו שאם עוברים לשיטת DSB ( בדוגמה 4 . 7 היה מעבר הפוך , אך אין זה משנה לענייננו , ( אפשר לחסוך 20 kW ולשדר אותו מידע באמצעות 5 kW בלבד . עתה נניח שתחנת השידור עוברת לשידורי . SSB כיוון שבשיטה הזאת נחוץ פס צד אחד בלבד , ההספק שיידרש הוא . 5 = 2 . 5 kW 2 אפשר , כמובן , לקצר את החישובים ולדלג על שלב המעבר ל , DSB- בעזרת הנוסחה . ( 4-31 ) נציב בה , m = 0 . 7 , P = 25 kW ונקבל : P SSB 0 . 7 2 P AM =+ 4 = 210 התוצאה הזאת מתאימה גם לגרף שבאיור , 4 . 16 לכן : P SSB 0 . 7 2 P AM =+ 4 = 210 כפי שקיבלנו קודם לכן . עד כה סקרנו את היתרונות של שיטת . SSB מובן שלולא היו לה גם חסרונות , היא הייתה נפוצה הרבה יותר , לפחות בשטח הבידור , כלומר ברדיו המסחרי . החסרונות של שיטת SSB מתמקדים באפנן ובגלאי . אפנן SSB מורכב ויקר הרבה יותר מאפנן . AM כמוהו גם הגלאי ; בשיטת AM קיים גלאי המעטפת , שהוא פשוט וקל למימוש ואינו רגיש כלל למופע של הגל הנושא . בשיטת SSB חייבים להשתמש בגלאי סינכרוני , שמבנהו מורכב והוא רגיש לסטיות מופע בגל הנושא ( יוצאים מכלל זה הם מקלטי SSB המיועדים לקליטת אותות דיבור , בזכות אוזן האדם שאיננה רגישה לסטיות מופע באותות הדיבור . ( איור 4 . 16 יחס הספק השידור בשיטת AM להספק השידור בשיטת SSB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר