עמוד:96

אילו בחרנו באפנון בשיטת , SSB-USB היינו מקבלים אות מאופנן בתדר . ( 2000 + 200 = ) 2200 Hz 4 . 5 . 2 השוואה בין אפנון SSB ובין אפנון AM כזכור , פתחנו את הפרק בשיטת , AM ומתוך הכרת החסרונות שלה שיטה הזאת הגענו לבסוף לשיטת . SSB נסכם עתה את יתרונותיה של שיטת SSB על-פני שיטת , AM ונמנה את החסרונות של שיטת . SSB היתרון החשוב ביותר של שיטת SSB הוא החיסכון ברוחב הפס ; בשיטת SSB דרושה רק מחצית מרוחב הפס הדרוש בשיטת AM ( או . ( DSB זהו יתרון משמעותי כאשר ישנם הרבה משתמשים בתחום מסוים של ספקטרום התדרים , ויש להקצות לכל משתמש רוחב פס מזערי . היתרון הזה נובע משידור פס צד אחד במקום שניים . לדוגמה , נניח שרוצים לשדר צפצוף בתדר . 3 kHz שימוש בשיטת AM או בשיטת DSB היה דורש רוחב פס של . 2 × 3 = 6 kHz שימוש בשיטת SSB היה דורש רוחב פס של 3 kHz בלבד . יתרון אחר , הנובע מאותה סיבה , הוא החיסכון בהספק . החישובים שערכנו בסעיף 4 . 3 בעבור DSB תקפים גם בעבור . SSB ההבדל היחיד הוא בכך , שההספק הדרוש בשיטת SSB שווה למחצית ההספק הדרוש בשיטת . DSB 2 ( 4-30 ) = 1 PP DSB אם נציב את ( 4-30 ) ב ( 4-28 ) - נקבל : P SSB m 2 ( 4-31 ) P AM =+ 4 ובדומה לאיור , 4 . 13 נקבל גרף המתאר פי כמה גדול ההספק הדרוש לשידור AM מזה הדרוש לשידור SSB ( איור , ( 4 . 16 בהנחה שההספק של אות הSSB- שווה להספק המוקדש לפס צד אחד באות ה . AM-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר