עמוד:95

התוספת LSB או SSB מציינת באיזה פס צד משתמשים , בתחתון או בעליון , בהתאמה . דוגמה 4 . 8 רוצים לשדר צפצוף בתדר 200 Hz דרך קו טלפון שאינו מעביר תדרים נמוכים מ . 300 Hz- אם נשתמש באפנון SSB-LSB עם גל נושא בתדר , 2000 Hz נקבל את התיאור הספקטראלי של אות הSSB- המוצג באיור . 4 . 15 אפנון הSSB- פשוט ממיר אות סינוסואידלי בתדר 200 Hz באות סינוסואידלי אחר , בתדר . ( 2000 - 200 = ) 1800 Hz מובן שבקצה של קו הטלפון חייבים לחבר גלאי , SSB שישוב וימיר את התדר 1800 Hz בתדר , 200 Hz כדי לקבל את אות המידע המקורי . איור 4 . 15 ספקטרום של אפנון SSB בתחום השמע איור 4 . 14 תיאור ספקטראלי של אות מאופנן , SSB בעבור אות מאפנן סינוסואידלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר