עמוד:93

מתוך איור 4 . 13 ברור שבמקרה הטוב , המעבר לשיטת AM "עולה " בהגדלת ההספק פי שלושה . כל זה בהנחה שההספק המוקדש לפסי הצד בשתי השיטות , שווה . הסיבה לכך שמשתמשים באפנון , AM למרות הבזבוז הגדול בהספק , נעוצה בפשטות של גלאי המעטפת המשמש לגילוי אות המידע בשיטת . AM בשיטת DSB אי אפשר להשתמש בגלאי מעטפת , אלא רק בגלאי סינכרוני , שהוא מורכב יותר . 4 . 4 . 4 השוואה בין אפנון AM ובין אפנון DSB לסיכום של שתי שיטות האפנון שהוצגו כאן עד כה , נשווה את המאפיינים העיקרים בכל שיטה , ונציין את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת מהן . א . ההבדל הבולט ביותר , ואותו גם הדגשנו , הוא הספק השידור : בשיטת AM משדרים גל נושא שאינו מכיל מידע , ולפיכך הספק השידור גבוה פי שלושה ויותר מהספק השידור הנחוץ בשיטת DSB ( בהנחה שההספק של פסי הצד שווה בשתי השיטות . ( ב . היתרון הבולט של שיטת , AM המאזן את החיסרון בסעיף א , ' הוא הפשטות של גלאי המעטפת . גלאי כזה אינו יכול לשמש בשיטת , DSB שבה חייבים להשתמש בגלאי סינכרוני . הגלאי הסינכרוני מורכב יותר , ומחירו גבוה יותר . ג . רוחב הפס בשתי השיטות שווה כפליים רוחב הפס של האות המאפנן . לפיכך , מן הבחינה הזאת אין יתרון לשיטה אחת על-פני האחרת . שאלה 4 . 6 נתון אות מאפנן סינוסואידלי בתדר 5 kHz ובעל תנופה . 5 V האות הזה מאפנן באפנון DSB גל נושא בתדר 50 kHz ובעל תנופה . 1 V א . סרטט , זה מתחת לזה , את האות המאפנן , הגל הנושא והאות המאופנן , בעבור . 0 ? t ? 200 µs ב . ציין את היפוכי המופע באות המאופנן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר