עמוד:91

דוגמה 4 . 6 נתייחס לאות המופיע בשאלה , 4 . 4 ונניח ששיטת האפנון היא . DSB ספקטרום האות המאופנן מופיע באיור . 4 . 12 כפי שראינו , רוחב הפס של אות DSB איננו משתנה בהשוואה לזה של אות AM עקב סילוק הגל הנושא מתוך אות ה ; AM- לפיכך : רוחב הפס של אות מאופנן DSB הוא כפליים רוחב הפס של האות המאפנן . בדוגמה 4 . 6 רוחב הפס הוא : , 2 × 1 . 76 = 3 . 52 kHz כפי שמתואר באיור . 4 . 12 4 . 4 . 3 הספק שידור אות הDSB- מכיל רק פסי צד נושאי מידע ; לפיכך , אין מקום לדבר על נצילות , אלא רק על הספק שידור . נתייחס לאות מאפנן סינוסואידלי . לפי הסימון המופיע בסעיף , 4 . 3 קיים : ?? ( 4-26 ) =+ + PPP = 2 × 1 m ? ? ? ? = A m 2 התוצאה הזאת איננה מלמדת אותנו דבר על החיסכון המושג כתוצאה מסילוק הגל הנושא . כדי לערוך השוואה נכונה , נניח , שאנחנו מוסיפים לאות הDSB- גל נושא , וכך יתקבל אות AM בעל גורם אפנון . m מתוך ( 4-20 ) ו , ( 4-21 ) - נוכל לרשום : איור 4 . 12 ספקטרום DSB המאופנן על-ידי אות לא סינוסואידלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר