עמוד:89

למעשה , אות DSB הוא מכפלה של האות המאפנן x ( t ) בגל הנושא . cos ? t תנופת הגל הנושא במקרה הזה היא , 1 מטעמי נוחיות מתמטית . באיור 4 . 10 מתואר האות הנתון בנוסחה . ( 4-25 ) שים לב שברגע , t שבו האות המאפנן משנה את סימנו , חל היפוך מופע בגל הנושא המאופנן ; כלומר , המופע של הגל הנושא " קופץ " ב 180 ° - בנקודה . t = t ההוכחה של הטענה הזאת חורגת ממסגרת הדיון כאן . איור 4 . 10 תיאור של אות DSB בתלות בזמן א . אות המאפנן ב . הגל הנושא ג . האות המאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר