עמוד:88

4 . 4 אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא DSB – כפי שראינו בסעיף הקודם , אפנן AM הוא בעל נצילות נמוכה ; הדבר הזה נובע משידור הגל הנושא , שלמעשה אינו מכיל כל מידע . אם כך , האם אפשר לוותר כליל על הגל הנושא , ולהסתפק בפסי הצד ? התשובה היא חיובית . שיטת האפנון המיישמת את הרעיון הזה נקראת אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא , ( Double Side Band Suppressed Carrier ) ובקיצור . DSB-SC אנחנו נקצר עוד יותר ונסמן אותו . DSB 4 . 4 . 1 תיאור אות DSB בתלות בזמן אות DSB מתואר בנוסחה : ( 4-25 ) ( 4-25 ) x ( t ) = X ( t ) cos ? t אפשר להראות שכאשר האות המאפנן מורכב מכמה אותות סינוסואידליים , הנצילות המרבית נמוכה אף מ . 20 % - תיאורטית , עבור אות מאפנן כלשהו , הנצילות המרבית היא . 50 % אבל באופן מעשי , הנצילות המקובלת במשדרי AM נעה בסביבות . 20 % עד כה עסקנו בתיאור אות , AM ובפרמטרים המאפיינים אותו בשידור , כגון : הספק שידור ונצילות . נושא הגילוי יטופל בהרחבה בהמשך . שאלה 4 . 5 תחנת שידור AM משדרת עם גורם אפנון . m = 0 . 6 הספק הגל הנושא ללא אפנן הוא . 100 kW האות המאפנן הוא סינוסואידלי . הנח שהאותות מתפתחים על נגד של . 1 ? א . חשב את נצילות השידור . ב . מהו הספק האות המשודר ? ג . מהו ההספק הכולל של פסי הצד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר