עמוד:87

דוגמה 4 . 5 אות סינוסואידלי מאפנן גל נושא באפנון AM עם גורם אפנון . m = 0 . 7 נחשב את נצילות השידור לפי נוסחה : ( 4-24 ) 0 . 7 2 1 + 2 ? 1 = × 100 1 20 % כלומר רק חמישית מההספק המשודר מכילה מידע . 80 % מההספק " מתבזבזים " להעברת הגל הנושא , שאינו מכיל מידע . אם נציב כמה ערכים של m בנוסחה , ( 4-24 ) כפי שעשינו בדוגמה , 4 . 5 נוכל לראות כיצד משתנה הנצילות עם שינוי גורם האפנון . בטבלה 4 . 1 מופיעים כמה ערכים כאלה . כדי להשלים את התמונה , נסרטט גרף של השתנות הנצילות כתלות בגורם האפנון . גרף זה מופיע באיור . 4 . 9 כפי שרואים מהגרף ומהטבלה , הנצילות המרבית עבור אות מאפנן סינוסואידלי היא . 33 . 3 % כלומר , במקרה הטוב , ניתן לנצל שליש מהספק השידור לצורך העברת המידע . איור 4 . 9 נצילות השידור כתלות בגורם האפנון טבלה 4 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר