עמוד:83

גודלו של תחום התדרים שעליו משתרע התיאור הספקטראלי של אות המידע , מרכיב התדר הנמוך ביותר ( קרוב לתדר אפס , במקרה של אות דיבור ) ועד רכיב התדר הגבוה ביותר הכלול באות , נקרא רוחב הפס של האות . לדוגמה , רוחב הפס של אות הדיבור באיור 4 . 8 א ' הוא . 4 kHz רוחב הפס של הצפצוף באיור 4 . 5 א ' הוא . 1 kHz התבוננות באיורים 4 . 8 , 4 . 7 , 4 . 6 מוליכה אותנו למסקנה חשובה : רוחב הפס של אות מאופנן AM הינו כפול מרוחב הפס של האות המאפנן . לדוגמה , תחנות שידור אזרחיות הפועלות באפנון AM מקצות לאותות המידע ( קול או מוסיקה ) רוחב פס מרבי של . 5 kHz לכן , רוחב הפס של האות המאופנן בתחנות השידור האלה הוא . 10 kHz איור 4 . 8 אפנון AM על-ידי אות דיבור א . ספקטרום האות המאפנן ב . ספקטרום האות המאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר