עמוד:81

מתוך ( 4-12 ) ו ( 4-13 ) - נקבל את הנוסחה הכללית לאות : AM 2 ( 4-14 ) x ( cc =+ A m ?? + ? ) t + cos (??? ) t () את הוכחת נוסחה ( 4-14 ) נשאיר לך , הקורא . מתוך נוסחת גורם האפנון ( 4-10 ) אפשר לרשום : ( 4-15 ) A = mA c נציב את ( 4-15 ) ב ( 4-14 ) - ונקבל : 22 ( 4-16 ) x AM cc =+ mA ?? + ? ) t mA cos (??? ) t נוסחה ( 4-16 ) מתארת את האות המאופנן ( המסורטט באיור 4 . 2 ב ) כאות המורכב משלושה אותות סינוסואידליים : א . אות סינוסואידלי בתדר f ובעל תנופה ; A זהו למעשה הגל הנושא עצמו . ב . אות סינוסואידלי בתדר f + f ובעל תנופה . mA c אות זה נקרא פס צד עליון . ( Upper SideBand – USB ) 2 ג . אות סינוסואידלי בתדר f ? f m ובעל תנופה . mA c אות זה נקרא פס צד תחתון . ( Lower SideBand – LSB ) 2 התיאור הספקטראלי הנובע מנוסחה ( 4-16 ) מוצג באיור . 4 . 6 איור 4 . 6 התיאור הספקטראלי של אות AM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר