עמוד:79

4 . 2 . 1 אות מאפנן סינוסואידלי אות מאפנן סינוסואידלי , המתואר בנוסחה , ( 4-5 ) מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו , , A והתדר שלו , . ( f m = ? / 2 ?) f גם הגל הנושא , המתואר בנוסחה , ( 4-1 ) מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו , , A והתדר שלו , . ( f c = ? / 2 ?) , f c התיאור הספקטראלי ( הספקטרום ) של שני האותות מופיע באיור . 4 . 4 כפי שלמדנו , הציר האופקי מתאר את התדר של האות , והציר האנכי – את תנופתו . האות המאפנן , , x ( t ) הנתון בנוסחה , ( 4-5 ) מתואר על-ידי קו בגובה , A m שמרחקו האופקי מראשית הצירים הוא . f הגל הנושא מתואר בצורה דומה באיור 4 . 4 ב . ' איור 4 . 4 תיאור ספקטראלי של אותות סינוסואידליים א . האות המאפנן ב . הגל הנושא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר