עמוד:78

4 . 2 תיאור ספקטראלי של אות AM נתחיל את דיוננו באות מאפנן סינוסואידלי . אחר-כך נכליל את התוצאה לאותות מאפננים שאינם סינוסואידליים . לעתים נוהגים לדבר על עומק אפנון במקום על גורם אפנון , ואז מבטאים את גורם האפנון באחוזים . כך למשל , עומק האפנון בדוגמה 4 . 2 הוא . 100 % כאמור , יש להקפיד על עומק אפנון שאינו עולה על . 100 % שאלה 4 . 1 נתון גל נושא : . c ( t ) = 8 cos 314 t יש לאפנן את הגל הנושא באפנון , AM על-ידי אות סינוסואידלי בתדר . 10 Hz עומק האפנון הוא . 25 % א . רשום ביטוי לאות המאפנן . ב . סרטט , זה מתחת לזה , את הגל הנושא , את האות המאפנן ואת האות המאופנן , עבור תחום הזמן . 0 ? t ? 150 ms שאלה 4 . 2 באיור לשאלה זו מתואר אות AM המאופנן על-ידי אות סינוסואידלי . מהו גורם האפנון ? נמק . איור לשאלה 4 . 2 אות AM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר