עמוד:77

גורם האפנון A c ( 4-10 ) m = A m נציב את ( 4-10 ) ב ( 4-9 ) - ונקבל : ( 4-11 ) m ? 1 זהו התנאי לכך שמעטפת האות המאופנן תהיה זהה בצורתה לאות המאפנן . אם התנאי ( 4-11 ) אינו מתקיים , כלומר אם קיים , m > 1 צורת המעטפת לא תהיה זהה לצורת האות המאפנן . את גורם האפנון ניתן להגדיר גם עבור אותות מאפננים שאינם סינוסואידליים , אך לא נדון בכך במסגרת זו . דוגמה 4 . 2 נסרטט את האות המאופנן על-ידי אות מאפנן סינוסואידלי , עבור גורם האפנון . m = 1 לפי ( 4-10 ) מתקיים : A c A m = ? A = A mc הצבת ערכים אלה באיור , 4 . 2 תיתן את האיור הבא : איור 4 . 3 אפנון AM עם גורם אפנון m = 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר