עמוד:76

תיאור האותות כתלות בזמן מופיע באיור . 4 . 2 לצורך האיור בחרנו A = 2 A [ בחירה זו תואמת את התנאי בנוסחה . [( 4-4 ) 4 . 1 . 1 גורם האפנון אם נרשום את תנאי ( 4-4 ) עבור אות מאפנן סינוסואידלי , נקבל : ( 4-8 ) A ? A c כלומר , A c ( 4-9 ) A m ? 1 את המנה הרשומה באגף השמאלי של ( 4-9 ) מגדירים כגורם האפנון , ( modulation index ) ומסמנים אותה באות . m איור 4 . 2 אפנון AM על-ידי אות סינוסואידלי : א . האות המאפנן ב . האות המאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר