עמוד:74

A ( t ) מייצג את התנופה המשתנה בזמן ; מבחינה גרפית , פירוש הדבר הוא ששיאי הגל הנושא המאופנן לא יהיו בגובה אחיד , , A c אלא בגובה משתנה , . A ( t ) עובדה זו מומחשת באיור 4 . 1 ג . ' התנופה המשתנה בתלות בזמן , , A ( t ) מתקבלת כתוצאה מחיבור האות המאפנן ( המידע , ( שנסמנו , x ( t ) לתנופה המקורית הקבועה , : A ( 4-3 ) A ( t ) = A + x ( t ) אות מידע כלשהו , , x ( t ) והגל הנושא המאופנן , , x ( t ) מתוארים באיורים 4 . 1 ב ו 4 . 1- ג , בהתאמה . נקודות השיא של הגל הנושא הבלתי מאופנן ( איור 4 . 1 א ( ' נמצאות כולן בגובה שווה ; כמותן גם נקודות השפל . לעומת זאת , גובהן של נקודות השיא בגל הנושא המאופנן משתנה בהתאם לשינויי האות המאפנן , . x ( t ) אם נחבר את נקודות השיא בקו מרוסק ( איור 4 . 1 ג , ( ' נקבל צורה זהה לזו של האות המאפנן . נקודות השפל של הגל הנושא המאופנן יוצרות תמונת ראי ( יחסית לציר האופקי ) של האות המאפנן . בסיכומו של דבר , הגל הנושא המאופנן נראה כאילו הוא שרוי בתוך " מעטפת , " שצורתה כצורת האות המאפנן ( ותמונת הראי שלו . ( לכן נקרא הקו המרוסק , המחבר את שיאי הגל המאופנן , בשם מעטפת ( envelope ) הגל הנושא . אם נסמן את ערך המינימום של האות המאפנן ב- ? a ( איור 4 . 1 ב , ( ' ערך המינימום של המעטפת יהיה . A ? a זה נובע מנוסחה ( 4-3 ) ומתואר באיור 4 . 1 ג . באופן מעשי יש לדאוג לכך שיתקיים התנאי הבא : ( 4-4 ) a ? A c אם התנאי ( 4-4 ) אינו מתקיים , המעטפת של הגל המאופנן לא תהיה דומה לאות המאפנן – דבר שיקשה על גילוי אות המידע במקלט . אות זה מאפנן גל נושא , , A cos ? t באפנון . AM אנו רוצים לרשום את הגל הנושא המאופנן ולסרטט אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר