עמוד:70

שאלות חזרה לסעיף 3 . 3 שאלה 3 . 10 הסבר מהו מתנד . שאלה 3 . 11 הסבר מהו משוב חיובי . שאלה 3 . 12 האם במעגל שבאיור 3 . 13 יכולות להתקיים תנודות של גל ריבועי ? הסבר . שאלה 3 . 13 מהם תנאי ברקהאוזן לקיום תנודות ? שאלה 3 . 14 הסבר מה קורה לאות המוצא : א . כאשר הגבר החוג קטן מיחידה . ב . כאשר הגבר החוג גדול מיחידה . שאלה 3 . 15 מהו תנאי הגודל עבור מתנד מעשי ? שאלה 3 . 16 סרטט מעגל של מתנד גשר ויין עם מגבר שרת , והסבר את עקרון פעולתו . * שאלה 3 . 17 באיור 3 . 19 מוצג מעגל של מתנד , שבו המגבר אידיאלי . א . מהו תדר התנודות ? ב . מהו תחום הערכים המותר למקדם ? ? * שאלת רשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר