עמוד:68

R 2 אנו מניחים שבתחילה היחס גדול במעט מ2- ( ראה משוואה , (( 3-13 ) ותנודות R 1 מתעוררות ועוצמתן מתחילה לגדול . כל עוד תנופת התנודות קטנה , המיקדם של הדיודות אינו מגיע למתח ההולכה ( כ 0 . 7 V- עבור דיודות צורן , ( והן מנותקות למעשה מן המעגל . עם גידול התנופה , הדיודות מתחילות להוליך , ובכך הן מקטינות את ההתנגדות הכוללת בין הנקודות A ו ; B- כלומר , הן מקטינות בפועל את היחס . R 2 ההגבר A =+ R 2 קטן , ולכן R 1 R 1 גם v קטן . תהליך זה יימשך עד להתייצבותו בנקודה , R = 2 שהיא תנאי הגודל לקיום R 1 התנודות . בשיטה זו המגבר אינו מגיע כלל לתחום הלא-ליניארי שלו , ואות המוצא נשאר סינוסואידלי . איור 3 . 18 מעגל לייצוב תנופת התנודות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר