עמוד:66

3-9 ) f = 2 ? RC 1 א (' אם נציב את משוואה ( 3-8 ) במשוואה , ( 3-7 ) נקבל את תמסורת המשוב בתדר התנודות : 3 ( 3-10 ) ? = 1 ומכאן , נעבור לתנאי הגודל . A ? ? = 1 הצבת ( 3-10 ) בתנאי זה נותנת : ? 0 ( 3-11 ) A = 1 = 3 נסכם אפוא את תנאי הפעולה של מתנד גשר ויין : – 1 1 התדר הזוויתי של התנודות הוא , ? = RC כלומר – . f = 2 ? RC הגבר המגבר הוא . A = 3 כפי שציינו בשיקולים המעשיים , נהוג לתכנן את ההגבר כך שיהיה קצת יותר גדול מ . 3- מימוש פשוט של מתנד גשר ויין מושג באמצעות מגבר שרת , כמתואר באיור . 3 . 16 שים לב , חוג האות מוגדר מן ההדק הלא-מהפך ( + ) למוצא , ובחזרה להדק הלא-מהפך . המגבר הבסיסי מוקף בקו מרוסק ; כך קל יותר להבין את ההתאמה למעגל העקרוני באיור . 3 . 15 איור 3 . 16 מתנד גשר ויין מעשי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר