עמוד:65

Z p + ZZ sp 1 + Z s ( 3-4 ) ? Z p == 1 Z s הוא הצירוף הטורי של R ו , C- ולכן : ?? C ( 3-5 ) s Z =+ = 11 + ? jRC Zp הוא הצירוף המקבילי של R ו , C- ולכן : ? jC R + ( 3-6 ) p Z 1 == ? jC = + ? R ? RC R ? 1 נציב את המשוואות ( 3-5 ) ו ( 3-6 ) - במשוואה ( 3-4 ) ונקבל : ?? RC ( 1 ++ ++ 2 ? jRC ?? RC 2222 ? == 11 ? jRC 3 + 1 ? ? RC 222 = 1 ?? 3 ? j ?? ( 3-7 ) ? = ? ?? 1 כדי ש- ? יהיה ממשי , כלומר בעל מופע אפס , המקדם של j במכנה ( בסוגריים ) חייב להתאפס ; וזה קורה כאשר מתקיים : ( 3-8 ) 1 ? ( ? RC ) = 0 מכאן מקבלים את התדר הזוויתי של התנודות : ( 3-9 ) ? = 1 RC תדר התנודות ( בהרצים ) יהיה , כמובן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר