עמוד:63

ב . – A ?> 1 הגבר החוג גדול מיחידה . גם במקרה זה , נחזור לאותו ניסוי , הפעם , אות המשוב x f גדול מאות המבוא . x i עם העברת המתג , אות המבוא למגבר יגדל , x 0 יגדל , אות המשוב יגדל , וחוזר חלילה . לכאורה , אות המוצא יגדל עד אינסוף . אבל ברור שבמגבר מעשי , אות המוצא אינו יכול לגדול עד אינסוף ; לכל היותר , הוא יגדל עד מתח הרוויה הנקבע לפי מתח הספק . למעשה , עוד לפני שהמגבר מגיע לרוויה , הוא מתחיל לעבוד באזור הלא-ליניארי שלו . פירוש הדבר הוא , שעבור אותות מבוא גדולים , ההגבר קטן . לכן , בתהליך שתיארנו עם גידול אות המבוא למגבר , A ילך ויקטן , כלומר A ? ? ילך ויקטן , ובשלב מסוים ישווה בדיוק ליחידה , . A ? ? = 1 כאן יתקיים תנאי התנודות , אות המשוב " יתמוך " באות המבוא למגבר , ותהליך גידול האות ייפסק . אפשר אפוא לעדכן את תנאי הגודל עבור מתנד מעשי : תנודות לא תתקיימנה , אלא אם כן הגבר החוג יהיה לכל הפחות יחידה , , A ?? 1 באותו תדר שעבורו הסחת המופע היא 360 ° ( או כפולה שלמה של . ( 360 ° באופן מעשי , נהוג לבחור את הגבר החוג גדול מעט מיחידה ; זה נועד להבטיח , שהגבר החוג לא יקטן מיחידה עם " הזדקנות " המעגל , עקב השפעת טמפרטורה או לאחר שהוחלפו בו רכיבים שונים המהווים חלק מהחוג . עדיין לא ענינו על השאלה , כיצד מתעוררות התנודות ? מאין מופיע הסינוס הראשוני בחוג שבאיור ? 3 . 14 ובכן , עם הדלקת ספק המתח , מופיעה מדרגת מתח בחיבורי המתח של המעגל . עקב הקיבולים השונים שקיימים במעגל , ופועלים כמעגלי גזירה , מופיעים בחוג דופקי מתח . לא ניכנס לניתוח מעמיק , אך נציין שכל דופק כזה מורכב מאוסף אינסופי של אותות סינוסואידליים בכל התדרים . כיוון שהגבר החוג גדול מיחידה , המתנד " יבחר " לו את האות הסינוסואידלי בתדר המקיים את תנאי המופע , ויתחיל " להריץ " אותו סביב החוג בתהליך שתיארנו קודם עבור . A ? ? > 1 כך מתעוררות התנודות במגבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר