עמוד:62

שאלה 3 . 6 באיור 3 . 13 א ' המגבר הוא מהפך שהגברו . A = ? 2 רשת המשוב היא מחלק מתח של נגדים עם תמסורת . ? = 0 . 5 מקור האות מפיק אות סינוסואידלי שתנופתו . 1 V א . סרטט , זה מתחת לזה , את אות המבוא למגבר , אות המוצא ואות המשוב . ב . האם המעגל מחובר בחיבור של משוב חיובי ? נמק . שאלה 3 . 7 האם אפשר לבנות מתנד ממגבר מהפך ומרשת משוב הכוללת נגדים בלבד ? נמק . 3 . 3 . 3 היבטים מעשיים של התעוררות תנודות תנאי המופע של ברקהאוזן הינו הכרחי לקיום תנודות במעגל . באיור , 3 . 13 אם הסחת המופע לא תהיה בדיוק , 360 ° אות המשוב x f לא ישווה לעולם לאות המבוא , x i ואות המוצא x 0 ידעך . מכיוון שהסחת המופע ( ובמיוחד של רשת המשוב ) משתנה עם התדר , ברור שיהיה רק תדר אחד ( אם בכלל , ( שעבורו יתקיים תנאי התנודות . אם תתעוררנה תנודות , הן תהיינה בדיוק בתדר הזה . נניח שקיים תדר מסוים , , f שעבורו מתקיים תנאי המופע . אם עבור תדר זה יתקיים גם תנאי הגודל , תתעוררנה תנודות בתדר f ( כיצד ? נסביר בהמשך . ( אבל מה קורה אם תנאי הגודל , , A ? ? = 1 אינו מתקיים ? כאן יש להבחין בין שתי אפשרויות : א . – A ?< 1 הגבר החוג קטן מיחידה . במקרה זה , נחזור לניסוי שערכנו בהקשר לאיור – 7 . 2 האות x f יהיה קטן מהאות , x i ועם העברת המפסק למצב – 3 האות במבוא המגבר יקטן . האות x 0 יקטן , ולכן גם האות x f יקטן ; וחוזר חלילה , עד דעיכתו המוחלטת של אות המוצא . אפשר לומר , שאות המשוב איננו מסוגל " לתמוך " באות המבוא למגבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר