עמוד:58

3 . 3 מתנדים סינוסואידליים 3 . 3 . 1 מבוא אחד האותות היסודיים במעגלים אלקטרוניים הוא האות הסינוסואידלי : חישוב תגובת התדר של מגברים ומסננים מבוסס כולו על אותות סינוסואידליים . ולא רק החישוב התיאורטי ; גם הבדיקה המעשית של מגברים ומסננים מבוססת על מדידת התגובה של מעגלים אלה לאותות סינוסואידליים . לצורך בדיקות אלה , דרושים מתנדים סינוסואידליים , כלומר מכשירים או מעגלים הניזונים ממקור מתח ישר , ומפיקים אות סינוסואידלי בתדר ובעוצמה הניתנים לתכנון מראש . מאפיין אחר הוא התצורה ( configuration ) של המערכת , כפי שהוסבר בסעיף . 3 . 2 . 1 דהיינו , האם זו מערכת נקודה לנקודה , שידור ציבורי , או רשת טלקומוניקציה . מאפיין נוסף הוא הטווח . ( range ) האם אנו משדרים תמונות צבע מפני המאדים , או שמא רק משדרים פקודה למקלט הטלוויזיה במרחק שלושה מטרים , באמצעות השלט-רחוק . תדר השידור גם הוא מאפיין חשוב במערכת תקשורת . רדיו , AM למשל , משדר בתדר של מאות קילו-הרצים , ואילו לשידור של טלוויזיה בלוויין נדרשים אלפי מגה-הרצים . הטכנולוגיה של שידור בתדר גבוה כל-כך שונה מאוד מזו של רדיו , AM ודורשת התייחסות מתאימה . רוחב הפס ( band width ) של האות המשודר נגזר מסוג המידע , ומשפיע על תדר השידור . לדוגמה , רוחב הפס של שידורי רדיו AM הוא 10 kHz בלבד , והוא נגזר מרוחב הפס של אות הדיבור ( כ . ( 4 kHz- רוחב הפס של שידור טלוויזיה בלוויין גדול פי 1000 מזה , והוא נגזר הן מרוחב הפס של תמונת טלוויזיה ( המידע , ( והן משיטת השידור הספרתית . מאפיין חשוב בתקשורת ספרתית הוא קצב הסיביות ( bit rate ) המשודרות לתווך . לדוגמה , ברשת הטלפונים הספרתית מעבירים אלפי שיחות על גבי כבל יחיד , וזה דורש קצב של מאות מיליוני סיביות לשנייה . בשני הפרקים הבאים נלמד בפירוט כיצד מאפננים גל נושא על-ידי מידע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר