עמוד:48

גל אלקטרומגנטי איננו ייחודי לתווך שהוא ריק או אוויר ; גל כזה יכול להתפשט גם בזוג חוטים או בכבל מסוכך . למעשה , אותות חשמליים תמיד מתפשטים בצורת גלים . לדוגמה , כאשר אנו לוחצים על מתג התאורה בחדר , אנו גורמים להתפשטות גל אלקטרומגנטי מן המתג אל הנורה . גל זה מגיע אל הנורה תוך מספר ננו-שניות . גם כאן , חשוב לדעת את היחס בין אורך הגל האלקטרומגנטי לאורך החוט המוליך מן המתג אל הנורה " ) התווך ;(" נבהיר זאת . מלימודי הפיזיקה ידוע שכאשר המקור המעורר את התפשטות הגלים הוא סינוסואידלי ( ומתח הרשת הוא אכן סינוסואידלי , ( אורך הגל נתון על-ידי הנוסחה : ( 3-3 ) ? v == ? vT f כאשר : – v מהירות ההתפשטות של הגל – f . ( m / s ) תדר המקור המעורר – T . ( Hz ) זמן מחזור של המקור המעורר ( s )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר