עמוד:47

את התנופה , , A ניתן לקרוא באיור , 3 . 3 על הציר . c ( t ) את התדר לא ניתן לקרוא מיידית מן הגרף , אבל ברור שככל שהתדר גבוה יותר , הגרף " צפוף " יותר ; כלומר , המרווחים בין פסגות הסינוס קטנים יותר , לפי הקשר , T = 1 / f המתואר גם הוא באיור T ) 3 . 3 הוא זמן המחזור של הגל הנושא . ( כאמור , האפנן משנה את צורת הגל הנושא בהתאם לשינויים של האות המאפנן ; לפיכך , האות במוצא האפנן נקרא גל נושא מאופנן . ( modulated ) כאשר הגל הנושא המאופנן מגיע ליעדו , המקלט מגלה את השינויים שהוכנסו לגל הנושא , ומפיק מתוכם את אות המידע . המעגל המבצע את הגילוי ( detection ) נקרא גלאי ( detector ) ( ראה איור . ( 3 . 2 בעגה המקצועית נאמר שהגלאי הוא המעגל ה " הפוך " לאפנן . מה , בעצם , משנים בצורת הגל הנושא ? אפשר לשנות אחד משני הפרמטרים המאפיינים אותו , תנופה או תדר . האפנון נקרא בהתאם אפנון תנופה ( amplitude modulation ) או אפנון תדר . ( frequency modulation ) הדיון המפורט במהות האפנונים הללו יובא בפרקים 4 ו . 5- ראינו אפוא , שקיימים שני סוגי תווך , קווי ואלחוטי , שבהם מתפשט אות המידע עצמו , או גל בתדר גבוה , המאופנן על-ידי אות המידע . 3 . 1 . 3 התווך הקווי והאלחוטי : קווי תמסורת ואנטנות מידות התווך יכולות לנוע בין עשרות סנטימטרים למיליוני קילומטרים . למעשה , מה שמעניין אותנו איננו המידה המוחלטת של התווך , אלא מהו היחס בין מידה זו לאורך הגל ( wavelength ) המתפשט בתווך . אורך הגל הוא המרחק שאותו עובר הגל בזמן תנודה אחת ( מחזור ) של המקור המעורר את הגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר