עמוד:44

3 . 1 . 1 הצורך באפנון אמרנו קודם שהמשדר ממיר את אות השמע החשמלי באות חשמלי אחר בתדר גבוה , לצורך הכנסתו לתווך . אבל למה בכלל להמיר את האות ? מדוע לא נשלח אותו לתווך כמות שהוא ? יש לכך כמה סיבות , שאת מקצתן נפרט להלן : א . נניח שהתווך הוא אוויר ושאנו שולחים לתוכו את אות השמע החשמלי , באמצעות אנטנה . נניח גם , לצורך הדוגמה , שזהו אות סינוסואידלי בתדר 1000 Hz ( כמו הצפצוף המקדים את מהדורת החדשות . ( מתורת האנטנות ידוע שאות בתדר כזה דורש אנטנה שממדיה מסדר גודל של 30 ק " מ ! אבל ידוע גם שככל שתדר האות גדל , ממדי האנטנה קטנים ; וכאן משתלב האפנון . האפנון ממיר את אות המידע בעל התדר הנמוך באות חשמלי בעל תדר גבוה , המאפשר שימוש באנטנה שממדיה סבירים ( אופן האפנון יוסבר בסעיף הבא . ( לדוגמה , האפנון של אותות הטלוויזיה הוא בתדר כה גבוה ( מאות , ( MHz עד כי ניתן להשתמש באנטנות שממדיהן עשרות סנטימטר ; מספיק להתבונן במוטות האנטנות המאכלסות את גגות הבתים כדי להשתכנע בכך . אם כן , סיבה אחת לצורך באפנון היא לאפשר שימוש באנטנה בעלת גודל סביר . ב . נניח , לצורך הדיון בלבד , שהקמנו אנטנה בגובה 30 ק " מ . האם בכך פתרנו את בעיית השידור והקליטה ? מתברר שלא . אם שתי תחנות שידור סמוכות ( גיאוגרפית ) תשדרנה בו-זמנית , יגיעו אל אנטנת המקלט במקרה זה שני אותות , והרמקול שלו יפיק בליל בלתי מובן של קולות . על אחת כמה וכמה כאשר קיימים באוויר שידורים של הרבה תחנות שידור . האפנון מאפשר לכל תחנת שידור להמיר את אות המידע המקורי באות חשמלי בעל תחום תדרים ייחודי לאותה תחנה . כך יכול המאזין לבחור לו , על-ידי מסנן , את תחום התדרים של תחנה מסוימת , ולנחת את תחומי התדרים של התחנות האחרות . זה בדיוק מה שקורה בשעה שבוררים את האפיק במקלט הטלוויזיה או ברדיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר