עמוד:41

כל דובר , בתור , לוחץ על המפסק המחבר את המיקרופון שלו למערכת , ובאותה שעה המאזין מפסיק את לחיצתו על המפסק שלו . כך , בכל רגע נתון עובר בכבל אות שמע בכיוון אחד בלבד . מכאן נובע השם . half-duplex מערכת תקשורת מסוג זה , המוכרת והנפוצה ביותר היא האינטרקום . ( intercom ) באינטרקום מושג חיסכון נוסף , על-ידי השימוש ברמקול קטן הן כרמקול והן כמיקרופון , כמתואר באיור . 2 . 17 אותה ממברנה , הרועדת ברמקול ומרעידה את האוויר המגיע למאזין , היא זו שגם מורעדת על-ידי גלי הקול של הדובר , וממירה את הרעידות האלה לזרם חשמלי , כלומר מתפקדת כמיקרופון . כמו-כן מושג חיסכון במגברים , כמתואר באיור . 2 . 17 שאלה 2 . 4 האם , לדעתך , מערכת הקשר של נהגי המוניות היא ? Half duplex ? full duplex איור 2 . 17 מערכת אינטרקום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר