עמוד:36

ממוחשבים , שתוצאתם נראית באיור . 2 . 11 החודים הנראים בגרף הם הרכיבים הספקטרליים של המילה . HIS לרכיבים הספקרטליים יש " עובי " מסוים , אבל זה לא מפריע לניתוח הספקטרלי . אנו רואים שהתדר היסודי הוא קרוב ל , 80 Hz- כפי שאמנם צפוי מזמן מחזור של . 13 msec ההרמוניה הראשונה היא בתדר , 150 Hz ועוצמתה נמוכה מעט מהיסודית . ההרמוניה השנייה היא בתדר , 220 Hz ועוצמתה גבוהה במעט אפילו מזו היסודית . כך גם ההרמוניה השלישית , בתדר . 300 Hz שאר ההרמוניות נמוכות יחסית . ניתוח דומה של צליל הכינור , שהוצג באיור , 2 . 2 מראה שהתדר היסודי שם הוא , 150 Hz והוא משופע בהרמוניות גבוהות יחסית , עד ההרמוניה השביעית . איור 2 . 11 הספקטרום של המילה HIS

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר