עמוד:35

האות x ( t ) הוא הסכום של שלושת האותות : x ( t ) = x ( t ) + x ( t ) + x ( t ) האות x ( t ) מזכיר בצורתו גל ריבועי , המתואר בקו מרוסק באיור . 2 . 9 ואכן , לו היינו ממשיכים במתכונת המתוארת באיור ומוסיפים רכיבים בתדרים 900 Hz , 700 Hz וכו ' 1 1 ( שהם כפולות אי-זוגיות של התדר היסודי , ( שתנופותיהם 9 V , 7 V וכו , ' היינו מקבלים ממש גל ריבועי . מכאן נובע התיאור הספקטראלי של הגל הריבועי ( איור . ( 2 . 10 התיאור הספקטראלי באיור 2 . 10 מייצג למעשה את הפירוק של x ( t ) לרכיבים סינוסואידליים . מדוגמה 2 . 3 אפשר להסיק מסקנה חשובה : ככל שהאות " ריבועי " יותר , משמע ככל שחלים בו מעברים חדים יותר , הספקטרום שלו מכיל רכיבים בתדרים גבוהים יותר ; כלומר , הספקטרום מכיל הרמוניות רבות יותר , ורוחב הפס של האות גדול יותר . נחזור לדוגמה שבה פתחנו את הפרק – צורת הגל של המילה , HIS המתוארת באיור . 2 . 1 עתה , כשאנחנו יודעים שכל אות מחזורי ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואידליים , הרי גם המילה HIS ניתנת לפירוק כזה . קשה לנו לעשות זאת בצורה מתמטית , כי איננו מכירים את הביטוי המתמטי של צורת הגל הספציפית הזאת . אבל , ניתן לעשות זאת בכלים איור 2 . 10 ספקטרום של גל ריבועי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר